Par biedrību "Par zaļu Pierīgu"

Biedrība Par zaļu Pierīgu ir vides organizācija, kas par savu mērķi izvirzījusi Pierīgas vides problēmu apzināšanu un risināšanu iesaistot iedzīvotājus.

Rekvizīti

Biedrība Par zaļu Pierīgu
Reģistrācijas Nr. 40008158610

Juridiskā adrese: Krones iela 20, Mārupe, LV 2167
Kontakttālrunis: 26537998

Banka: AS Swedbank
Konts: LV90HABA0551035137811


Sekojiet mums arī mūsu Facebook lapā https://www.facebook.com/parzalupierigu/